TERMINIO APDOROJIMO CECHO ŠILUMINĖS ENERGIJOS ATGAVIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS, SIEKIANT ATGAUTĄ ŠILUMĄ PANAUDOTI ĮMONĖS GAMYBOS PROCESUOSE IR IŠ DALIES APŠILDYTI PAKAVIMO CECHĄ

UAB „CIE LT Forge“ įgyvendina projektą, kurio metu prie bendrovės terminio apdorojimo ceche esančių dujinių metalo kaitinimo krosnių (adresu: stoties g. 12, Marijampolė) bus įrengiami ekonomaizeriai, kurių pagalba iš krosnių išsiskirianti šiluma bus panaudojama (rekuperuojama) gamybinėje veikloje. Numatoma, kad įgyvendinus projektą, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, t.y.: sutaupoma daugiau nei 2,2 proc. gamtinių dujų bei sumažintos oro teršalų (anglies monoksido ir dioksido bei azoto oksidų) emisijos.

ADEM ekspertai rengė paraišką finansavimui gauti. Administruojame projektą, koordinuojame projekto pirkimus.

Data: 2014 m.

Visas mūsų paslaugų asortimentas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu