ES parama Jurbarko raj. verslo plėtrai.

Kviečiame teikti projektus – Nemuno  VVG   Kvietimas – Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius LEADER-19.2-SAVA-5   Didžiausia galima parama vienam…
Skaityti

Covid-19 Kūrybiniai čekiai | E-komercijos modelis ES Parama

Artimiausiu metu planuojami kvietimai įmonėms galvojančioms apie: E-komercijos modelių, valdymo sistemų, dizaino bei rinkodaros sprendimų vystymą savo veikloje. Tai galimybė įtraukti kūrybines idėjas į verslo problemų sprendimą, perorientuoti verslo procesus juos suskaitmeninant bei tobulinti…
Skaityti

“Kūrybiniai čekiai COVID-19”

Artimiausiu metu yra numatomas konkursinis kvietimas teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų.   Priemonė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ),…
Skaityti

INOSTARTAS – Kvietimo biudžetas: 4 506 886 Eur

INOSTARTAS FINANSAVIMO TIKSLAS Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų plėtojimą.Skatinti įmonių savarankiškumą atliekant MTEP darbus įmonės viduje. FINANSUOJAMOS VEIKLOS: Idėjos vystymas (rezultatas–sukurtas…
Skaityti

INOČEKIAI – Kvietimo biudžetas: 5.000.000 Eur

INOČEKIAI FINANSAVIMO TIKSLAS Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus.Tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas.Skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo…
Skaityti

Artimiausiu metu planuojami ES investicijų kvietimai

0
Artimiausiu metu, 2020 m. I ketvirtį, Lietuvos verslo paramos agentūra planuoja paskelbti “Eco-inovacijos LT+” bei “Pramonės skaitmeninimas LT” kvietimus. Abi priemonės nėra naujos šiame laikotarpyje, todėl kas bus finansuojama aišku…
Skaityti
Menu